Duo

Duo Wiesner Buser

Urs Wiesner, Vibraphon, André Buser, E-Bass

Vibraphoniefestival Zürich 2010 Tanz der Steinböcke: Urs Wiesner, Vibraphon, André Buser, E-Bass

Vibraphoniefestival Zürich 2010 Urs Wiesner, Vibraphon, André Buser, E-Bass